Pribatutasun-politika

Izen soziala: Lanbide Ekimenak Zentroa
Izen komertziala: Lanbide Ekimenak Zentroa
Helbide soziala: Alhondiga 6 behea, 48300 Gernika-Lumo
IFK/IFZ: P9805502C
Telefonoa: 946255758
E-posta: administrazioa@lanbide-ekimenak.eus

Xedea

Zerbitzu-emaileak, webgunearen arduradunak, dokumentu hau jartzen du erabiltzaileen eskura, Informazioaren Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzko 34/2002 Legean (LSSI-CE) ezarritako betebeharrak betetzeko, bai eta webgunearen erabiltzaile guztiei webgunearen erabilera-baldintzei buruzko informazioa emateko ere.

Webgune honetara sartzen den pertsona orok bere gain hartzen du erabiltzaile-papera, eta konpromisoa hartzen du hemen ezarritako xedapenak zorrotz bete eta betetzeko, bai eta aplikagarri den beste edozein lege-xedapen betetzeko ere.

Zerbitzu-emaileak beretzat gordetzen du webgunean ager daitekeen edozein informazio aldatzeko eskubidea, betebehar horiek aurrez jakinarazi edo erabiltzaileei jakinarazteko betebeharrik gabe, eta zerbitzu-emailearen webgunean argitaratzea nahikotzat joko da.

Erantzukizuna

Zerbitzu-emaileak ez du inolako erantzukizunik izango bere webgunean argitaratutako informaziotik eratorrita, baldin eta informazio hori ez den beste hirugarren batek manipulatu edo sartu badu.

Zerbitzu-emailearen webguneak cookie-ak erabil ditzake (zerbitzariak orrialdera sartzen denaren ordenagailura bidaltzen dituen informazio-fitxategi txikiak), gunearen funtzionamendu eta bistaratze egokirako ezinbestekotzat jotzen diren funtzio jakin batzuk betetzeko. Webgunean erabiltzen diren cookie-ak, nolanahi ere, aldi baterakoak dira, gero transmisioa eraginkorragoa egiteko helburu bakarrarekin, eta desagertu egiten dira erabiltzailearen saioa amaitzean. Cookie-ak ez dira inola ere erabiliko informazio pertsonala biltzeko.

Bezeroaren webgunetik, baliteke hirugarren webguneetako edukietara bideratzea. Zerbitzu-emaileak ezin dituenez beti kontrolatu hirugarrenek beren webguneetan sartutako edukiak, ez du inolako erantzukizunik hartzen eduki horiekiko. Nolanahi ere, zerbitzu-emaileak adierazten du berehala kenduko duela estatuko edo nazioarteko legediaren, moralaren edo ordena publikoaren aurkako edozein eduki, eta berehala kenduko duela webgune horretara birbideratzea, eta agintari eskudunei jakinaraziko diela zer eduki den.

Zerbitzu-emaileak ez du bere gain hartuko foroetan, txatetan, blog-sorgailuetan, iruzkinetan, sare sozialetan edo hirugarrenek zerbitzu-emailearen web-orrian edukiak modu independentean argitaratzeko aukera ematen duen beste edozein bitartekotan gordetako informazio eta edukien gaineko erantzukizunik, ez mugatzaile gisa. Hala ere, SSI-CE legearen 11. eta 16. Artikuluak hartu behar dira aintzat: zerbitzu-emailea erabiltzaile, agintari eta segurtasun-indar guztien eskura jarriko da, eta modu aktiboan lagunduko du estatuko edo nazioarteko legedian, hirugarrenen eskubideetan edo moral eta ordena publikoan eragina izan dezaketen edukiak erretiratzen edo, hala badagokio, blokeatzen.

Erabiltzaileak uste badu webgunean badela sailkapen hori egin dezakeen edukiren bat, mesedez, jakinarazi berehala webgunearen administratzaileari. Webgune hau berrikusi eta probatu egin da behar bezala funtziona dezan. Printzipioz, urteko 365 egunetan, eguneko 24 orduetan, behar bezala funtzionatzen duela berma daiteke. Hala ere, zerbitzu-emaileak ez du baztertzen programazio-akats batzuk egotea, edo ezinbesteko kausak, hondamendi naturalak, grebak edo web-orrira sartzea ezinezko egiten duten antzeko inguruabarrak gertatzea.

Datu pertsonalen babesa

Zerbitzu-emailea erabat konprometituta dago datu pertsonalak babesteko Espainiako araudia betetzearekin, eta ezarritako betebeharrak osorik beteko dituela bermatuko du, bai eta Datu Pertsonalak Babesteko 15/1999 Legearen (DBLO) 9. artikulua eta DBLO garatzeko erregelamendua.
Zerbitzu-emaileak erabiltzaileen esku jarriko du erakundearen pribatutasun-politika, eta erabiltzaileei honako alderdi hauen berri emango die:

  • Lanbide Ekimenak ekimen profesionalen zentroak erabiltzaileei eta langileei bermatzen die Datu Pertsonalak Babesteari buruzko 15/1999 Lege Organikoa (DBLO) betetzen duela, eta datu pertsonalen tratamenduaren sekretua, konfidentzialtasuna eta osotasuna zaintzeko legeek eta erregelamenduek eskatzen dituzten segurtasun-neurriak bete dituela. Datu pertsonal horiek DBLOk ematen dituen moduan, mugekin eta eskubideekin erabiliko dira.
  • Lanbide Ekimenetarako Zentroa-Gernika-Lumoko Ekimenak zentroak jakinarazi die, gainera, datu pertsonalak dituzten fitxategiak behar bezala inskribatu direla Datuak Babesteko Euskal Bulegoan.
  • Horrela, abenduaren 13ko 15/1999 Legeak, Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteari buruzkoak, 5. artikuluan ezartzen duen informazio-betebeharra betez, pazienteei eta erabiltzaileei jakinarazten die eskatzen zaizkien datu pertsonalak tratatu egingo direla eta zentroan dauden datu pertsonalen fitxategietan sartuko direla.
  • Eskatutako datu pertsonalak bildu eta tratatzearen helburua da erabiltzaileak kudeatzea eta enpleguari eta prestakuntzari laguntzeko zerbitzuak eta jarduerak antolatzea. Horregatik guztiagatik, berariazko baimena ematen diguzu osasun-datuak tratatzeko, arreta onena emateko.
  • Lanbide Ekimenetarako Zentroa-Gernika-Lumoko Ekimenak zentroak bere esku dituen datu pertsonalen informazioa isilpean, isilpean eta isilpean gordetzeko konpromisoa hartzen du.
  • Erabiltzaile guztiek dituzten eskubideei eta eskubide horiek erabiltzeko prozedurari buruzko informazioa.

Jabetza intelektuala eta industriala

Webgunea, bere programazioa, edizioa, konpilazioa eta funtzionamendurako beharrezkoak diren gainerako elementuak barne hartuta, zerbitzu-emailearen jabetzakoak dira diseinuak, logotipoak, testuak eta/edo grafikoak, eta, hala badagokio, egileen berariazko lizentzia edo baimena du. Webguneko eduki guztiak behar bezala babestuta daude jabetza intelektualari eta industrialari buruzko araudiaren bidez, bai eta dagozkien erregistro publikoetan inskribatuta ere.

Zertarako erabiliko diren alde batera utzita, guztiz edo partzialki erreproduzitzeko, erabiltzeko, ustiatzeko, banatzeko eta merkaturatzeko, zerbitzu-emaileak aldez aurretik idatzizko baimena eman behar du. Zerbitzu-emaileak aldez aurretik baimendu gabeko edozein erabilera egilearen jabetza intelektual edo industrialeko eskubideen ez-betetze larritzat joko da.

Zerbitzu-emaileaz kanpoko diseinu, logotipo, testu eta/edo grafikoak, webgunean ager daitezkeenak, beren jabeenak dira, eta bere kargura hartzen dute horiei buruz sor daitezkeen gorabeheren erantzukizuna. Nolanahi ere, zerbitzu-emaileak aldez aurreko berariazko baimena du.

(Aukerakoa) Emaileak baimen zehatza ematen du/ez du baimenik ematen hirugarrenek webguneko eduki zehatzetara zuzenean birbideratzeko aukera izan dezaten; nolanahi ere, zerbitzu-emailearen webgune nagusira birbideratu beharko du.

Zerbitzu-emaileak jabego industrialeko eta intelektualeko eskubideak aitortzen dizkie titularrei, eta ez ditu soilik aipatzen edo agertzen webgunean zerbitzu-emaileak eskubide edo erantzukizunik duenik, ez eta haren babesik edo gomendiorik ere.

Jabetza intelektualeko edo industrialeko eskubideen balizko ez-betetzeei buruzko edozein ohar egiteko, baita webguneko edozein edukiri buruzkoa ere, honako posta elektroniko honen bidez egin dezakezu.

Nahi baduzu, datuak eskuratzeko, zuzentzeko, aurka egiteko eta/edo ezabatzeko eskubideak baliatu ahal izango dituzu, indarrean dagoen legedian ezarritakoaren arabera, gure Kabinetean jakinarazita edo gure Kabineteari idazki bat bidalita edo honako helbide honetara idazki bat bidalita:
Lanbide Ekimenetarako Zentroa-Gernika-Lumoko Ekimenak
Alhondiga kalea 6, behea.
48300 Gernika-Lumo (Bizkaia)
Telefonoa: 94.625.57.58

Aplikatu beharreko legea eta jurisdikzioa

Webgune honekin edo bertan garatzen diren jarduerekin zerikusia duten eztabaida edo gai guztiak ebazteko, Espainiako legeria aplikatuko da, eta alderdi biak legeria horren mende jarriko dira berariaz. Euskal Autonomia Erkidegoko epaitegiek eta auzitegiek izango dute webgunearen erabilerarekin zerikusia duten gatazka guztiak ebazteko eskumena.